Επιδιώξεις

1) Επιδιώκουμε την ταπείνωση ως πρώτο στοιχείο μέσα μας και γύρω μας. Στοιχείο απαραίτητο για την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό και στην Γη και σαν απαραίτητο στοιχείο ως βάση συμβίωσης και επικοινωνίας μεταξύ όλων των ανθρώπων και των λαών της Γης. Χωρίς ταπείνωση ουδεμία αρετή αναγνωρίζεται υπό του Θεού.

 

2) Διά της εφαρμογής του Λόγου του Θεού επιδιώκουμε τον αγιασμό, άγιοι γένεσθε ότι εγώ άγιος ειμι.

 

3) Κηρύττουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Χριστού.

 

4) Αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή του.

 

5) Εξαπλώνουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλον τον κόσμο. Ολοκληρωμένο είναι αυτό το οποίο δέχεται την αφθαρτοποίηση των σωμάτων μας, πράγμα το οποίο σήμερα όλα τα χριστιανικά δόγματα έχουν απορρίψει. Εμείς δεν το απορρίπτουμε.

 

6) Δημιουργούμε πνευματικούς κύκλους κατ’ οίκον σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο κηρύττοντας εις αυτούς το Ευαγγέλιο της Βασιλείας.

 

7) Προσευχόμαστε ώστε το Ευαγγέλιο του Χριστού να γίνει κατανοητό, ώστε διά του Ευαγγελίου να βασιλέψει ο Χριστός ουσιαστικά στη ζωή όλων των ανθρώπων και όλων των λαών της Γης με φυσική συνέπεια να χτιστεί μέσα μας και γύρω μας ο νοητός παράδεισος. Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν.